Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Architectenbureau Rabbers & Poelman.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Rabbers & Poelman is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Rabbers & Poelman is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Rabbers & Poelman niet het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren ook niet als de bron wordt vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Rabbers & Poelman worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Op de te leveren en geleverde werkzaamheden en producten is van toepassing "De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013), Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur: DNR 2011".